Kastamonu SFC Ağaç Sanayi
19.12.2012

 

SFC firmasının Dortek kapı sanayi 1.kısım 2004 yılında İşletmeye alınmış 360 kişi istihdam edilmiştir ve. 2.kısım tesislerinin İnşaatı bitmiştir. Kingdoor monoblok kapı üretimine 2006 yılında başlanmıştır. Parke, dış cephe kaplaması ve monoblok pencere deneme üretimine başlanmıştır.


Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına ait işlemler;


         Akaryakıt dağıtım şirketlerince akaryakıt ürünlerine uygulanan fiyat düzenlemeleri aylık olarak İlçe Kaymakamlıkları, bütün Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel ve Tüzel kişiliklere talepleri halinde bildirimde bulunulmuştur.


         Bakanlığa bağlı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkarılan, ruhsatları iptal edilen maden sahaları ile ilgili yazışmalar yapılmıştır.


Ulaştırma Bakanlığına ait İşlemler;


         4.925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu Kanuna istinaden hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2. maddesine istinaden hazırlanan "Kastamonu Valiliği Karayolu Taşıma Yönergesi" Kapsamında İlimiz sınırları içerisinde ve 100 km. 'Ye kadar olan mesafelerde yolcu Taşımacılığı yapmak isteyenlerin talepleri incelenmiş, uygun bulunanlara (Y) türü Taşımacılık belgesi düzenlenmiştir.


Valilik Makamı tarafından verilen diğer Görevler ifa edilmiştir.         İl Müdürlüğümüze 2005 yılı sonu 6.028 evrak girişi ve 1645 evrak çıkışı yapılmış adet itibariyle, ayrıca çeşitli konularda 422 adet Valilik ve Müdürlük oluru alınmıştır.


Sosyal Paylaşım
Facebook! da Paylaş
Twitter! da Paylaş
Google ! da Paylaş
Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.