Ticaret
19.12.2012

 

İÇ TİCARET


a) İl Hudutları İçindeki İç Piyasa Faaliyetleri:


         Kastamonu ilinin ticaret hayatı genel olarak il merkezinde toplanmaktadır. Tosya, Taşköprü, İnebolu ilçelerinde de ticaret hayatı bir nebze gelişmiştir.


         Kastamonu ilinde ticari yoğunluk, Tuhafiye giyim, dayanıklı tüketim maddelerinin yanı sıra tarıma Dayalı olarak, Kendir elyafından mamul ip, sicim, urgan ile sarımsak, yün ve Tiftik sayılabilir.


         İl Merkezi dışında Tosya ilçesinde yine tarıma Dayalı pirinç, elma, kıl İpliği ve telacılık, inşaat tuğlası ile linyit kömürü, Küre ilçesinde kireç imali, Bakırlı prit cevheri, Azdavay ilçesinde taşkömürü, Abana ilçesinde elektrik motoru ve çeşitleri, yine il merkezinde tekstil, Araç ilçesinde tekstil, İnebolu'da ambalaj sandığı, Cide ilçesinde kereste ve mobilya mamulleri ile Taşköprü ilçesinde sigara kağıdı ve çıkıntı İpliği önemli ticaret mallarındandır.


b) Diğer İllerle İlgili Mübadeleler:


         İlimizden diğer illere gönderilen Mamuller, başta kereste, doğrama, Yonga-levha, ağaç parke, sarımsak, pirinç, canlı hayvan ve hayvansal ürünler (et, süt ve süt mamulleri, deri), kıl İpliği, tela, Kendir elyafı, ip, sicim, urgan, Bakırlı prit, sigara kağıdı ve çeşitleri, çıkıntı İpliği, inşaat tuğlası, kristal şeker, Küspe, zincir, elektrik motoru, konfeksiyon başlıcalarındandır.

         Diğer İllerden Mamuller, dayanıklı tüketim maddeleri, otomobil ve yedek parça, Manifatura ise, inşaat malzemeleri, meyve sebzedir gelen ilimize.


c) İl Sınırları İçinde Ticari Kuruluşları Ekonomik, Ticari, Tarımsal ve Mesleki Faaliyetleri:


1 - Ticaret ve Sanayi Odaları: 5.590 Kanuna tabi olarak kurulan il merkezinde 1, İnebolu, Tosya Sayılı ve Taşköprü ilçelerinde birer adet olmak üzere toplam 4 adet Ticaret ve Sanayi Odası bulunmaktadır.


2 - Ticaret Borsaları: İlimizde 5.590 sayılı Kanuna göre kurulu 1 adet Ticaret Borsası mevcuttur. 

3 - Ziraat Odaları: İlimizde 6.944 sayılı Kanuna göre kurulu bulunan Ziraat Odası sayısı 6 adettir. Bunlar Merkez ilçe, Araç, Cide, Küre, Taşköprü, Tosya ilçelerindedir.


4 - Tabipler Odası: İlimizde Kastamonu ve Çankırı illerini kapsayan bir adet Tabipler Odası mevcut olup, kayıtlı üye sayısı 234 kişidir.


5 - Eczacılar Odası: İlimizde, Kastamonu-Çankırı illeri ile Sinop'un Boyabat ilçesini içine alan bir adet 26.Bölge Eczacılar Odası mevcuttur.


6 - Baro: İlimizde 1930 yılında kurulan bir adet Baro mevcuttur.


7-2.908 Sayılı Kanuna Tabi Dernekler: İlimiz merkez ve 453 adet dernek mevcuttur 2908 sayılı Kanuna tabi ilçelerinde. Bu derneklerin ilçelere göre dağılımı ve üye sayıları 28,628 'dir. (2005 Yılı Sonu İtibariyle)


8 - Kooperatifçilik:


a) Tarım Kredi Kooperatifleri:


         İlimizde kurulu bulunan Tarım Kredi Kooperatiflerince 2005 yılında çiftçilere kooperatif aracılığı ile satışı yapılan Kimyevi Gübre, tohumluk, Tarımsal alet ve ekipmanlar aşağıda tablo halinde verilmiştir.


b) Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri:


         1163 Sayılı Kooperatifler kanunu'na tabi olarak kurulan 309 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 31 adet Sulama Kooperatifi, 4 adet Su Ürünleri Kooperatifi, 1 adet Pancar Ekicileri Kooperatifi, 3 adet Kooperatifler Birliği mevcuttur (2005 Yılı Sonu İtibariyle).


         Ayrıca; Merkez İlçede ve Tosya'da birer tane olmak üzere 2 adet Konut Yapı Kooperatifleri Birliği, 1 Adet Tüketim Kooperatifleri Birliği, 1 Adet Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Birliği, 1 Adet Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği, 1 Adet Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Çatalzeytin, Kastamonu ilçesinde 1 Adet Turizm Geliştirme Kooperatifi, Merkez 1 Adet Üretim Pazarlama Kooperatifi mevcuttur.30.06.2005 tarihi itibariyle İlçede.


9 - Sigortacılık: İlimizde faaliyet gösteren sigorta şirketi yoktur. Ancak bazı sigorta şirketlerinin acentelikleri bulunmaktadır. Sigorta işlemlerinin genel konuları ise kaza, yangın, ölüm, trafik ve özel sigorta vb (2005 yılı sonu itibariyle).

 

DIŞ TİCARET


a) İthalat:

         İlimizde sanayi kuruluşlarının az olması ve altyapı eksikliği nedeni ile direkt olarak ithalat yapılmamaktadır. İlimize dış ülkelerden yapılan ithalatlar diğer illerdeki ithalatçı firmalar tarafından Yapılmakta olup bu Mallar Endirekt olarak ilimizde piyasaya arz edilmektedir. 2005 yılı içinde ilimiz İnebolu Limanından 1.187.249,56 $ 'lık ithalat yapılmıştır. (2005 yılı sonu itibariyle).


a) İhracat:

         İlimizden yabancı Ülkelere ihraç edilen ürünler arasında toz şeker, muhtelif gıda, bakır konsantresi bulunmaktadır. Diğer ürünler ise direkt olarak bilinmemektedir. Çünkü ilimiz kaynaklı ihraç ürünleri başka illerdeki İhracatçı firmalar kanalı ile yapılmaktadır. Sinop Gümrük Müdürlüğünün verilerine göre 2005 yılı içinde İnebolu limanından 37.450,00 $ 'lık ihracat gerçekleştirilmiştir. (2005 yılı sonu itibariyle).


Sosyal Paylaşım
Facebook! da Paylaş
Twitter! da Paylaş
Google ! da Paylaş
Yorumlar
Bu Bölüme Henüz Yorum Yapılmamıştır.